Strafbeschikking verzet, wat bedoelen we daar eigenlijk precies? In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, hebben we bepaalde regels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Deze regels worden ook wel ‘wetten’ genoemd en deze wetten zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Op het moment dat u de regels overtreedt, dan krijgt u straf. Dat is evident. Deze straf wordt groter naarmate het strafbare feit dat u pleegde van ernstiger aard is. Er zijn een aantal overtredingen die niet per se eerst langs een rechter hoeven te komen om te bepalen wat de straf is die er voor staat. Dit scheelt de overheid tijd en dus geld. Het gaat in dergelijke zaken in veel gevallen over boetes voor te hard rijden, maar ook over mishandeling, verstoring van de openbare orde, diefstal of vernieling en nog een aantal andere zaken. Op het moment dat er over de straf geen tegenstrijdigheden bestaan, zal deze gewoon worden opgelegd door de officier van justitie. Er is dan dus geen rechter die eerst nog naar de straf kijkt. Sommige mensen krijgen een straf of strafbeschikking opgelegd waar ze het helemaal niet mee eens zijn. Op dat moment heeft u natuurlijk ook rechten. Want zoals ook geldt voor de wetten die opgenomen zijn in het wetboek van strafrecht, zijn er ook rechten waar u altijd aanspraak op mag maken die zijn opgenomen in het wetboek. Een van deze rechten is het recht op strafbeschikking verzet. Strafbeschikking verzet betekent dat u in beroep gaat tegen uw strafbeschikking. Nadat de strafbeschikking is opgelegd aan de beklaagde, heeft deze precies twee weken de tijd om strafbeschikking verzet in te stellen. U heeft hiervoor de hulp van een advocaat nodig. Ook het recht op een advocaat is in Nederland opgenomen is de wet. Als u graag stafbezitting verzet wilt instellen en u heeft hulp nodig van een advocaat die hierin is gespecialiseerd, dan kunt u op ieder moment contact met ons opnemen. U geniet in dat geval van een aantal voordelen, te weten:

  • u heeft altijd een deskundige advocaat aan uw zijde
  • u krijgt deskundige hulp bij het instellen van uw verzet of bezwaar
  • wij nemen altijd binnen 24 uur contact met u op
  • het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en vertrouwelijk
  • zeer goede bereikbaarheid via de mail en de telefoon

Strafbeschikking verzet: aan de slag

Als wij voor u aan de slag gaan met een strafbeschikking verzet, dan is het belangrijk dat advocaat en cliënt elkaar op ieder moment snel en goed kunnen bereiken. Dit is iets wat wij dan ook altijd even goed van te voren bespreken. Bij een strafbeschikking verzet kunnen er namelijk soms onverwacht dingen aan de orde komen en daar moet dan vaak meteen op worden gehandeld. Als kantoor zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze ervaringen met strafbeschikking verzet zijn zeer breed en tevens zeer positief. Als u meer wilt weten over de zaken die we al gevoerd hebben, dan kunt u op uw gemak een aantal recensies lezen. Laten we nu bespreken wat er allemaal kan gebeuren als u in beroep gaat tegen de strafbeschikking. Een strafbeschikking verzet kan namelijk een aantal uitkomsten hebben. Deze zullen we hier voor u op een rijtje zetten. De eerste optie is dat wanneer u verzet pleegt, u de zaak zal winnen. Dat komt er op neer dat u onschuldig wordt verklaard. Onschuldig worden verklaard betekent dat uw strafbeschikking volledig komt te vervallen. Wat deze strafbeschikking ook inhield, hij gaat niet door. Er gelden dus geen boetes of sancties meer. De volgende mogelijkheid is een veelvoorkomende. Het kan namelijk ook zo zijn dat uw straf niet wordt opgeschort, maar dat uw straf wordt aangepast. Als dat het geval is, wordt de straf altijd minder. Het kan namelijk niet zo zijn dat u verzet instelt, en dat u als resultaat een hogere straf krijgt. Deze tweede uitkomst is dan ook altijd gunstig. Als er sprake was van een boete, dan zal deze minder worden. Als er sprake was van een taakstraf, dan zal deze korter worden enzovoort. De derde mogelijkheid wanneer u strafbeschikking verzet instelt, is dat uw zaak onveranderd blijft. In dat geval verliest u de zaak en zal de strafbeschikking onveranderd blijven. In de meeste gevallen loopt dat niet zo, want wij nemen alleen zaken aan wanneer wij denken dat u een goede kans maakt op een positieve uitkomst van uw zaak.

Strafbeschikking verzet: de procedure

Als u strafbeschikking verzet wilt instellen en u schakelt daarvoor de hulp in van een van onze advocaten, dan zult u merken dat er een aantal stappen ondernomen moeten worden voor we goed en wel aan de slag kunnen met uw zaak. Het is heel erg belangrijk bij een strafbeschikking verzet, dan wij uw zaak volledig in kaart brengen. Het moet voor zowel u als voor ons duidelijk zijn hoe de situatie in elkaar zit en wij moeten er alle vertrouwen in hebben dat u ons volledigheid van zaken geeft. Het achterhouden van informatie is Nederland maar ook in het buitenland een strafbaar feit wanneer u bent aangeklaagd en het is dan ook af te raden om onder eden te liegen. Zorg er dus altijd voor dat u alle informatie die u tot uw beschikking heeft ook aan ons geeft. Natuurlijk zijn uw gegevens bij ons veilig en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn