De private schuld van de Nederlandse burger is de grootste rem op de groei van onze economie. Hoewel onze staatsschuld niet zo heel groot is in vergelijking met die van, bijvoorbeeld, Italië of Spanje, hebben Nederlanders zelf vaak enorme betalingsachterstanden of openstaande leningen. Dit laat ze niet vrij om geld uit te geven. In andere woorden: de koopkracht van mensen met leningen en schulden is laag, waardoor er weinig geld terugstroomt naar het bedrijfsleven. Mensen die zware financiële problemen hebben en hun rekeningen niet meer kunnen betalen, waardoor de schulden alleen maar oplopen, belanden vaak in de schuldsanering. Hier kleeft een enorm stigma aan. Men gaat er vaak vanuit dat mensen in de schuldsanering niet met geld om kunnen gaan en in die situatie zijn beland door hun eigen stomme schuld. In sommige gevallen is dit ook zo, want mensen met gebrekkig financieel inzicht die niet correct worden begeleid maken inderdaad grote fouten, met grote gevolgen voor hun bankrekening en kapitaal. Er zijn echter ook schrijnende verhalen over mensen in de schuldsanering, die daar zijn gekomen na een slepende ziekte, depressie of een lelijke scheiding. Dit kan een dusdanig impact hebben op iemands leven, dat hij of zij niet meer in staat is om te werken, maar wel veel medische of psychische zorg nodig heeft. Op deze manier lopen de rekeningen ook op en komt de schuldsanering steeds dichterbij. Denkt u ook eens aan degenen die bijstand of andersoortige financiële hulp ontvangen. Wie ooit in deze molen terecht is gekomen weet dat het niet gemakkelijk is om wegwijs te worden in het woud van regeltjes, uitzonderingen en verplichtingen. Wist u dat de grootste schuldeiser van de Nederlandse burger de Belastingdienst is? Iemand die per ongeluk een verkeerd vakje aankruist in zijn belastingaangifte of toeslagaanvraag kan zonder het te weten geld ontvangen terwijl hij daar eigenlijk geen recht op heeft. Dit resulteert in een terugbetalingseis van soms wel tienduizenden euro’s, die mensen natuurlijk niet kunnen ophoesten. Als ze namelijk vermogend waren geweest, hadden ze die toeslagen in eerste instantie al niet hoeven aanvragen. Het gevolg: schuldsanering. Ook de nieuwe Fraudewet doet zo een duit in het zakje, door mensen die een foutje maken uit onwetendheid het geld niet alleen te laten terugbetalen, maar ze ook nog eens te beboeten. Zo bestaan er verschillende scenario’s die verklaren waarom mensen te maken krijgen met de wet schuldsanering.

Duidelijkheid over wet schuldsanering

Schuldsanering is iets dat u aan moet vragen. Dit is namelijk een regeling die u beschermt tegen oploop van schulden en zorgt dat uw schuldeisers hun geld krijgen of dat daar een regeling mee wordt getroffen. Dit heeft allemaal een juridische basis en daarom wordt uw recht op schuldsanering beoordeeld in de rechtbank. Een rechter bepaalt aan de hand van geleverde bewijsstukken of u in aanmerking komt voor schuldsanering. Hierin kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Met de wet schuldsanering is het namelijk net zo gesteld als met de bijstandswet: er zijn verschrikkelijk veel regeltjes, voorwaarden en verplichtingen verbonden aan de aanvraag van schuldsanering. Het is zeer begrijpelijk wanneer u simpelweg de energie en capaciteit niet meer hebt om u hierin helemaal te verdiepen. Een advocaat of jurist is van beroepswege helemaal op de hoogte van alle details van de Nederlandse wet, waaronder ook de wet schuldsanering. Voor de volgende zaken gerelateerd aan de schuldsanering, wilt u wellicht een jurist inschakelen:

  • algemene informatie
  • bepalen of u in aanmerking komt voor schuldsanering
  • advies over u situatie in juridische termen
  • hoger beroep wanneer u bent afgewezen voor schuldsanering
  • tussentijdse beëindiging van de regeling
  • andersoortige problemen of onduidelijkheid met de schuldsanering

De rechter baseert zijn beslissingen op aantoonbaar bewijs van uw financiële situatie. Het kan voorkomen dat dit onvoldoende wordt geacht, terwijl u het gevoel hebt kopje onder te gaan in de schulden en geen andere uitweg meer ziet. In zo een geval is er sprake van discrepantie tussen uw beleving van de situatie en het oordeel van de rechter. Een in schuldsanering gespecialiseerde advocaat kan u helpen uw zaak succesvol onder de aandacht van de rechtbank te brengen. Plotseling opgedoken nieuw bewijs kan echter roet in het eten gooien voor uw regeling. U zult niet de enige zijn voor wie dit geldt. De rechter houdt immers alleen rekening met wat er op papier staat, waardoor de persoonlijke impact die een dergelijke beslissing op u hebt buiten beeld raakt. Zorg daarom ook altijd dat u uw administratie goed op orde hebt.

Een nieuwe start

U wilt natuurlijk niet voor niets de schuldsanering in. Dit is een allerlaatste oplossing voor mensen die geen andere uitweg meer zien en wanhopig aankloppen bij de rechter om een regeling. Wordt u toegelaten tot deze regeling, dan zult u voor een bepaalde periode bijzonder sober moeten leven. Er worden offers van u verwacht, die u bijzonder zwaar kunnen vallen. Waarschijnlijk is het nodig dat u uw levensstijl dramatisch aanpast, zodat u het risico op meer schulden elimineert. U wordt als het ware op financieel dieet gezet. Dit is een periode van afzien, maar u doet het niet voor niets. Houdt u dit vol en overleeft u deze tijd van ongewone schaarste, dan zult u zich daarna als herboren voelen, wanneer u deze vervelende periode achter u kunt laten en financieel gezien weer op eigen benen kunt staan. Het is ieders menselijk recht om een nare periode af te sluiten en met goede moed weer aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Meer van Wsnp-zaken.nl

Deel dit bericht op socialmedia

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn